صنعت بازرگانی

اظهارات عجیب دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور!

نوفیق اقتصادی: مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: برقی سازی در ابعاد انبوه بر روی آلودگی زیست محیطی تأثیر دارد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: برقی سازی در ابعاد انبوه بر روی آلودگی زیست محیطی تأثیر دارد.
سید مجتبی شفیعی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «اگر اولویت امروز کلان شهرها را حل معضل ترافیک بدانیم پروژه برقی سازی تأثیر خاصی روی آن نخواهد داشت، هرچند در ابعاد انبوه می‌تواند روی آلودگی زیست محیطی موثر باشد.
به نظر می‌رسد با منابع مالی محدود امروز توسعه حمل و نقل همگانی حتی دیزل و گازسوز منافع بیشتری برای شهرها داشته باشند.»

نوشته های مرتبط