بازار بیمه

اصغر پاک طینت سرپرست بیمه اتکایی رایا شد

توفیق اقتصادی:باتصمیم هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی رایا، اصغر پاک طینت به عنوان سرپرست این شرکت بیمه ای انتخاب شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، تا پیش از این منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی، مدیریت عاملی شرکت بیمه اتکایی رایا را برعهده داشت.
در سابقه کاری اصغر پاک طینت ، حضور در هیأت مدیره بانک صنعت و معدن به چشم می خورد.
ترکیب هیات مدیره شرکت سهامی عام “بیمه اتکایی رایا” را افرادی چون “اقدس السادات شریعتی پور”، “امان اله اسمعیلی آفتابدری”،” حسن رضوانفر” و”رضا مشهدی زاده” تشکیل می دهند.
شرکت سهامی عام بیمه اتکایی رایا در آبان ماه سال 1402 تاسیس شده و در زمینه قبولی بیمه های اتکایی، اتکایی مجدد درتمامی رشته های بیمه از موسسات بیمه داخلی یا خارجی و بر اساس پروانه صادره از ناحیه بیمه مرکزی فعالیت می کند.

نوشته های مرتبط