بازار بیمه

اسماعیل فلاحی کارشناس بیمه: چرائی عدم خرید بیمه بدنه اتومبیل

توفیق اقتصادی:ضریب نفوذ در رشته بیمه بدنه اتومبیل، از نظر ریاضی برابر است با حاصل تقسیم مجموع حق بیمه‌های تولیدی در رشته بیمه بدنه اتومبیل بر تولید ناخالص داخلی و واضح است که اقدامی که صنعت بیمه می‌تواند برای افزایش ضریب نفوذ در رشته بیمه بدنه اتومبیل انجام دهد؛ این است که مجموع حق بیمه‌های تولیدی دررشته بیمه بدنه اتومبیل را افزایش دهد.

 

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،از آنجایی‌که بیمه خودرو یکی از بزرگترین رشته‌های بیمه بازرگانی کشور است و با وجود نیاز حیاتی و مبرم دارندگان وسایل نقلیه به این پوشش، تقاضا برای این نوع بیمه به نسبت رشد تعداد اتومبیل‌ها افزایش نیافته است.

بنابراین شناخت عوامل اثرگذار بر افزایش فروش بیمه‌نامه اتومبیل امری لازم و ضروری است.

دست‌اندرکاران صنعت بیمه بر این باور هستند که بیمه اتومبیل شروع ارتباط بیمه‌گذاران با شرکت‌های بیمه است که از دلایل این امر وجود فراوانی خسارت در این رشته است.

در صورتی که ارائه خدمات این پوشش بیمه‌ای، موجب تامین رضایت بیمه‌گذاران بیمه اتومبیل شود، رشد و شکوفایی بیمه را در سایر رشته‌ها نیز به همراه خواهد آورد.

بیمه اتومبیل به دلایل مختلفی دارای اهمیت است.

نخست آنکه تعداد اتومبیل‌های موجود با توجه به نرخ رشد جمعیت، افزایش یافته و ترددهای پی‌درپی، حوادث ناشی از برخورد این اتومبیل‌ها را به دنبال دارد.

دوم، قیمت اتومبیل در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته که منجر به افزایش نرخ خسارت در هنگام وقوع حادثه می شود.

سوم، صدمات مالی و بدنی به خود و همچنین اشخاص ثالث و بالا بودن هزینه‌های تعمیر و همچنین نرخ دیه که پرداخت آن از عهده افراد در سطح متوسط و پایین‌تر جامعه برنمی‌آید.

 در چنین مواردی ، بیمه به عنوان بزرگترین تکیه‌گاه خسارت‌دیدگان محسوب می‌شود.

هر چه خدمات شرکت‌های بیمه ای موجب رضایت بیشتر بیمه‌گذاران شود، جذابیت برای این پوشش بیشتر شده و تقاضا افزایش می‌یابد.

 با توجه به استقبال کم افراد از بیمه بدنه، لازم است دلایل عمده اثرگذار بر خرید بیمه‌نامه بدنه بررسی شود.

سال‌های متوالی است که فروش پایین بیمه بدنه به یکی از معضل‌های صنعت بیمه مبدل شده است و باوجود سقف تخفیفاتی که در این رشته اعطا می‌ شود (که بعضاً تا 80 درصد می‌رسد)؛ متاسفانه سهم این رشته در پرتفوی صنعت، بنابر سالنامه آماری صنعت بیمه از سال 1395 تا 1401 به شرح ذیل بوده که این سهم حداکثر معادل 8.9 درصد مربوط به سال 1399 است.

عوامل مختلفی همچون عدم اجباری بودن این رشته، ناتوانی مالی مشتریان، عدم خدمات‌رسانی مطلوب پس از وقوع حادثه و حجم کسورات اعمال‌شده پس از وقوع حادثه، می‌تواند به عنوان عواملی باشد که باعث کاهش سهم این رشته در پرتفوی صنعت بیمه شود.

از این رو به دلیل سهم پایین بیمه بدنه از کل پورتفو، بررسی علل و عوامل پایین بودن حق بیمه تولیدی و به تبع آن پایین بودن ضریب نفوذ از اهمیت زیادی برخوردار است.

photo_2023-10-28_11-40-38

به صورت کلی چرائی عدم خرید بیمه بدنه را می توان در شش بخش مطرح کرد:

photo_2023-10-28_11-40-43

با توجه به وارد مطرح شده و عدم برنامه ریزی صنعت به منظور افزایش این سهم از رشته متاسفانه شاهد افزایش چشمگیر ضریب خسارت این رشته هستیم.

با توجه به عدم اصلاح فرآیند صدور، ضریب خسارت در این رشته در حال افزایش است به نحوی که مطابق ماده 6 آیین نامه 94 برخی شرکت ها به منظور اصلاح فرآیند و نرخنامه خود از بیمه مرکزی اخطار دریافت کرده اند.

برای صدور سال 1398 حدود 4 شرکت دارای ضریب خسارت بیش از 70 و کمتر از 75 درصد بوده اند.

فراموش نشود که سال‌های 98 و 99 متاثر از پاندمی کرونا بوده که باعث کاهشی بودن ضریب خسارت شده است.

برای صدور سال 1400 حدود 3 شرکت دارای ضریب خسارت بیش از 70 و کمتر از 75 درصد بوده اند.

برای صدور سال 1401 تعداد 19 شرکت دارای ضریب خسارت بیش از 75 درصد بوده که از این 19 شرکت تعداد 17 شرکت دارای ضریب خسارت بیش از 80 درصد هستند.

3 شرکت دارای ضریب خسارت بیش از 70 و کمتر از 75 درصد هستند و برای صدور سال 1401 تنها 3 شرکت دارای ضریب خسارت کمتر از 70 هستند.

با توجه به آمار مذکور شرکت های که اخطار دریافت می کنند می‌بایست فرآیند صدور و نرخ نامه موضوع آیین نامه 94 خود را اصلاح کنند.

در پاسخ اخطار، دو حالت متصور است که فرآیند صدور و جذب ریسک در حال اصلاح است و یا پاسخ داده می‌شود که نرخ‌نامه در دست اصلاح قرار گرفته است.

از آنجائی که بیشترین سهم رشته بیمه بدنه از کل مربوط به سال 1399 بوده و اتفاقی از لحاظ نحوه خدمات رسانی رخ نداده است پس نمی‌توان انتظار داشت رکورد سال 1399 در سال 1402 شکسته شود.

مگر آنکه یک تصمیم جمعی در میان باشد.

بر این اساس چنانچه بیمه‌گر فرآیند جذب ریسک را در پیش گیرد دو اقدام متصور است، یا بی محابا با نرخ شکنی مبادرت به صدور و افزایش جذب حق بیمه خواهد کرد که نسبت خسارت و به تبع آن ضریب خسارت خود را در پایان سال کاهش دهد و یا با محدودیت صدور ریسک را کنترل که تاثیر آن را در سال‌های آتی خواهد دید.

شرکت هایی که نرخ نامه خود را اصلاح می کنند به لحاظ افزایش حق بیمه به نوعی با ریزش بیمه‌گذار رو برو می شوند مگر آنکه مشتری وفادار باشد.

از این رو چنانچه این تصمیم جمعی وجود دارد که به واقع ضریب خسارت در این رشته کاهش باشد حتی شرکت‌هایی که دارای ضریب خسارت کمتر از 70 درصد هستند بایدنرخ فنی و دقیق خود را عرضه کنند.

یکی از مشکلات دریافت حق بیمه واقعی کاهش ضریب نفوذ این رشته است که به منظور کاهش تاثیر این موضع می‌بایست خدمات شایسته با بهترین نحو ارائه شود.

کارشناس صنعت بیمه

 

 

نوشته های مرتبط