بازار پول

استخدام در بانک توسعه صادرات شروع شد

توفیق اقتصادی: بانک توسعه صادرات ایران تعداد ۵۰ نفر را با مدرک تحصیلی لیسانس به صورت پیمانی استخدام ‌می نماید.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، بانک توسعه صادرات ایران به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، تعداد ۵۰ نفر (مرد/زن) را با مدرک تحصیلی لیسانس برای شعب تهران و استان ها از طریق آزمون به صورت پیمانی استخدام ‌می کند.

نوشته های مرتبط