بازار پول

اسامی اعضای هیات مدیره ورفاه در کدال اعلام شد

توفیق اقتصادی: بانک رفاه کارگران در اطلاعیه ای ترکیب جدید اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت را روی سامانه کدال قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، بانک رفاه کارگران که با نماد ورفاه و سرمایه ثبت شده حدود 193.000 میلیارد ریال و ثبت نشده 427.500 میلیارد ریال فعالیت می کند در اطلاعیه ای اسامی اعضای هیات ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک از آنها را اعلام کرد.
بر اساس اعلام ورفاه، نجات امینی، اسماعیل لله گانی، حمیدرضا فتحی بیرانوند، وحید خانلری و مصطفی سرگلزائی ترکیب اعضای هیات مدیره این بانک را تشکیل می دهند که از این بین، نجات امینی ریاست و وحید خانلری نایب رییسی هیات مدیره را بر عهده دارند.
اسماعیل لله گانی هم مدیریت عاملی بانک رفاه کارگران را عهده دار است.
بر این اساس، حمیدرضا فتحی بیرانوند به ترکیب اعضای هیات مدیره بانک رفاه کارگران اضافه شده است.
از بین اعضای هیات مدیره ورفاه، سه عضو دارای مدرک دکترا، یک عضو دارای مدرک کارشناسی ارشد و یک عضو نیز دارای مدرک کارشناسی است.

نوشته های مرتبط