بازار بیمه

از ۱۲ بهمن ماه لغایت ۲۹ اسفندماه جاری ;بخشودگی۱۰۰ درصدی جرایم موتور سیکلت های فاقد بیمه

توفیق اقتصادی: با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع صندوق تامین خسارت های بدنی،طبق ابلاغ بیمه مرکزی ۱۰۰ درصد جرایم انواع موتور سیکلت های فاقد بیمه نامه به مدت ۴۸ روز، از تاریخ ۱۲ بهمن ماه لغایت ۲۹ اسفندماه جاری برای متقاضیان دریافت بیمه نامه شخص ثالث با مدت اعتبار یک سال بخشیده می شود.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع صندوق تامین خسارت های بدنی،طبق ابلاغ بیمه مرکزی ۱۰۰ درصد جرایم انواع موتور سیکلت های فاقد بیمه نامه به مدت ۴۸ روز، از تاریخ ۱۲ بهمن ماه لغایت ۲۹ اسفندماه جاری برای متقاضیان دریافت بیمه نامه شخص ثالث با مدت اعتبار یک سال بخشیده می شود.
همچنین سایر وسایل نقلیه نیز از تاریخ ۱۲ بهمن لغایت ۱۱ اسفندماه به مدت ۳۰ روز مشمول بخشودگی قرار می گیرند.

نوشته های مرتبط