بازار سرمایه

از روز چهارشنبه؛ “آردینه” به فرابورس می آید

توفیق اقتصادی :شرکت فرابورس از عرضه اولیه سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، شرکت فرابورس از عرضه اولیه سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه خبر داد.

بر اساس این گزارش، حداقل سهام قابل عرضه ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ سهم معادله ۸ درصد از کل سهام شرکت عرضه خواهد شد.

گفتنی است، حداکثر سهام قابل خریداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ۶۴ سهم “آردینه” تعیین شده است.

لازم به ذکر است، تاریخ دوره عرضه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ خواهد بود.

نوشته های مرتبط