بازار پول

از بانک رفاه بدون سپرده گذاری 100 میلیون وام بگیرید

توفیق اقتصادی: بانک رفاه کارگران به متقاضیان خرید اقساطی کالا از شــرکت های تــولیدی و توزیعی و با استفاده از ابزار واریز شناسه دار در قالب “طرح رفاه کالا و خدمات” تسهیلات پرداخت می کند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، هداف از پرداخت این وام، حمایت از شرکتهای تولیدی و توزیعی و تأمین نقدینگی به منظور خرید تولیدات داخلی برای تمامی افرادی که حقوق خود را از طریق بانک رفاه دریافت می کنند.
    کمک به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی
    حمایت از اقشار کم درآمد به ویژه مستمری بگیران ارجمند سازمان تامین اجتماعی و سایر حقوق بگیران جامعه از طریق تسهیل دریافت تسهیلات ارزان قیمت
    گسترش و تنوع بخشی به سبد محصولات اعتباری بانک
شرایط و ویژگی های طرح چیست؟
تسهیلات موضوع این طرح به منظور خرید کالای ایرانی از شرکت های تولیدی و توزیعی داخلی مانند: لوازم خانگی، اداری، مبلمان، اثاثیه و … یا تعمیرات اساسی منزل پرداخت می شود .
از مهم ترین مزایای این طرح آن است که بدون نیاز به سپرده گذاری و ایجاد میانگین حساب پرداخت می شود.
چه کسانی می توانند از این طرح بهره مند شوند؟
    تمامی اشخاص حقیقی (حقوق بگیران) که از بانک رفاه کارگران حقوق دریافت می کنند.
    مشتریان اختصاصی بانک و کارکنان و اقوام درجه یک ایشان (اقوام درجه یک شامل : پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر و فرزند) در صورت داشتن درآمد مستقل و مشروط به ضمانت تسهیلات توسط مشتری اختصاصی (صاحب امتیاز تسهیلات)
    کارکنان مشتریان مشمول بانکداری شرکتی در صورت انعقاد تفاهم نامه و قبول تعهد کسر اقساط کارکنان آنها از سوی مشتریان شرکتی
    مستمری بگیران صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی که به دلیل نبود شعبه بانک رفاه کارگران در شهرستان محل اقامت ایشان ، حقوق خود را از سایر بانک ها دریافت می کنند.
    اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح حاضر با ضمانت همکار شاغل بانک رفاه کارگران
سقف مبلغ تسهیلات چقدر است؟
سقف مبلغ تسهیلات حداکثر به میزان ۱۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

نوشته های مرتبط