بازار بیمه

ارتقا پرتفوی بیمه پارسیان

توفیق اقتصادی: پرتفوی بیمه پارسیان تا پایان آبان ماه سال جاری از رقم پرتفوی سال ۱۴۰۱ عبور کرد و به اهداف تعریف شده سال ۱۴۰۲نزدیک تر شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،  پرتفوی این شرکت تا پایان آبان ماه سال جاری از رقم پرتفوی سال 1401 عبور کرد و به اهداف تعریف شده سال 1402نزدیک تر شد.
بر اساس این گزارش کل پرتفوی سال 1401 بیمه پارسیان رقمی نزدیک به 80 هزار میلیارد ریال بود که در پایان آبان ماه سال جاری رقم پرتفوی شرکت به بیش از آن رسید که با این حساب، شرکت بیمه پارسیان در 8ماه سال 1402 از کل پرتفوی سال 1401عبور و به سمت اهداف تعریف شده سال جاری حرکت کرده است.
بیمه پارسیان با تولید حق بیمه از تمام انواع بیمه نامه ها و رشته های بیمه ای یکی از متوازن ترین سبدهای بیمه ای را داراست و عدم تکیه بر رشته ای خاص جزو ویژگی های سبد پرتفوی این شرکت است.

نوشته های مرتبط