دسته بندی نشده بازار پول

ادغام یکی دیگر از شرکت های بانک ایران زمین

توفیق اقتصادی: بانک ایران زمین در راستای عمل به تکالیف قانونی، نسبت به ادغام و انحلال یکی دیگر از شرکت های زیرمجموعه خود اقدام کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، بانک ایران زمین که با نماد وزمین و سرمایه 4.000 میلیارد ریال از بانک های فعال در بازار سرمایه کشور است در اطلاعیه ای که با عنوان ادغام شرکت زیرمجموعه بانک ایران زمین و با درجه اهمیت ب روی سامانه کدال سازمان بورس قرار داد به افشای اطلاعات درباره این ادغام پرداخت و اعلام کرد که در اجرای تکالیف مقرر در قوانین و در راستای مولدسازی اموال مازاد خود، همچنین بهبود شاخص های کیفی بانک و کاهش هزینه های عملیاتی شرکت های زیرمجموعه، تصمیم به ساماندهی، واگذاری و انحلال تعدادی از آنها کرده است.
بر اساس اعلام وزمین، در همین راستا و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده روز 14 بهمن ماه سال جاری، شرکت توسعه تجارت رضوان هیراد سورنا با شناسه ملی 14004029931 در شرکت توسعه تجارت آدینه رضوان پاژ به شناسه ملی 14004041933، ادغام و منحل شده است و مطابق قوانین جاری، نیازی به ختم تصفیه ندارد.
بانک ایران زمین تاکید کرده است که در صورت وجود آثار مالی ناشی از این رویداد و سایر موارد با اهمیت مربوطه، مراتب متعاقباً بر اساس مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس، اطلاع رسانی خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، آثار مالی این رویداد نسبت به کل دارایی ها و همچنین نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل مشخص نشده است.
Bookmark and Share
» ارسال نظر

نوشته های مرتبط