بازار بیمه

ابطال پروانه فعالیت بیمه توسعه

توفیق اقتصادی :قائم مقام بیمه مرکزی گفت: زیاندیدگان بیمه توسعه برای دریافت خسارت خود به “بیمه ایران” مراجعه کنند.
 به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،مجید مشعلچی، قائم مقام بیمه مرکزی اظهار کرد: پیرو آخرین مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر ابطال پروانه فعالیت بیمه توسعه در تمام رشته های بیمه ای، مقرر شد زیان دیدگان این شرکت بیمه برای دریافت خسارت معوق خود به بیمه ایران مراجعه کنند.
 زیان دیدگان با اسناد و مدارک معتبر مبنی بر عدم دریافت خسارت از شرکت بیمه توسعه می توانند به بیمه ایران مراجعه کنند و در کوتاهترین زمان ممکن خسارت خود را دریافت کنند.

نوشته های مرتبط