بازار سرمایه

آی بی کراد پایدارترین سکو در بازار سرمایه کشور

توفیق اقتصادی:پویش تامین مالی جمعی شرکت نام‌آوران صنعت آتی کاسپین جهت تامین مالی تولید و فروش انواع چسب و اسپری آغاز شد .
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه شرکت تامین سرمایه تمدن ، این شرکت در نظر دارد جهت تأمین سرمایه در گردش تولید انواع چسب و اسپری، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی آی‌بی‌کراد مبلغ 100میلیارد ریال تأمین مالی خواهد شد .
دوره سرمایه گذاری 12ماه که اصل سرمایه در انتهای دوره پرداخت خواهد شد .حداقل سرمایه گذاری در این طرح 10میلیون تومان تعیین شده است. دوره جمع آوری وجوه سرمایه گذاری 10روز می باشد.
نرخ سود مشارکت در این طرح  30درصد سالیانه می باشد که به صورت ماهیانه به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. همچنین تضامین این طرح ، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت برابر اصل ودریافت چک صیادی برابر اصل و فرع مبلغ تأمین مالی از سهامدارمی باشد .
شرکت نام آوران صنعت آتی کاسپین سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب درآمدی حدودا 23 میلیارد تومان و 250 میلیارد تومان را شناسایی که رشد قابل توجهی را در فروش متقاضی نشان می‌دهد.
پایدارترین تامین مالی جمعی
سکوی تامین مالی آی بی کراد اولین پویش جهت تامین مالی جمعی  را اواخر دی ماه آغاز کرد وبا گذشت ۱۸ماه از آغاز فعالیت توانسته است بیش از 60درصد سهم بازارتامین مالی جمعی را به خود اختصاص دهد.
باور به حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک ،  متوسط و فناور محور سکوی آی بی کراد را به عنوان پایدارترین سکو در بازار سرمایه کشور تبدیل کرده است و با سیاست های اتخاذ شده در سال مهار تورم و رشد تولید ارزش تامین مالی های سکوی آی بی کراد به بیش از یک هزار میلیارد تومان تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲خواهد رسید.
سرمایه گذاران برای مشارکت در این طرح و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه آی بی کراد و یا شعب سوپر مارکت های مالی شرکت تامین سرمایه تمدن مراجعه نمایند.

نوشته های مرتبط