بازار پول

آمار چک‌های مبادله‌ای در مهرماه سال ۱۴۰۲

توفیق اقتصادی  :براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در مهرماه سال ۱۴۰۲، حدود ۸ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۰۵۸ هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۷.۳ درصد و از نظر مبلغ، ۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، طی مهرماه امسال 91.7 درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل 87.7 درصد است.
درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (شهریورماه سال 1402) به ترتیب معادل 91.4 درصد و 87.1 درصد بوده است.
خاطرنشان می‌شود براساس برنامه اعلام‌شده بانک مرکزی، پذیرش و تبادل چک‌های صیادی قدیمی (دسته چک‌های صادرشده قبل از سال ۱۴۰۰) از ۱۵ مهر ماه سال جاری صرفا در بانک صادرکننده چک قابل انجام است.

نوشته های مرتبط