بازار بیمه

آقا دادی عضو هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران شد

توفیق اقتصادی: دکتر آقادادی در انتخابات اعضای هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران به عنوان عضو جدید این هیئت انتخاب شد.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی ، جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با موضوع تعیین اعضای هیئت رئیسه برگزار شد و براساس آرای ماخوذه از مدیران عامل شرکت های بیمه، مدیرعامل بیمه کوثر به عنوان عضو جدید این هیئت برگزیده شد.
براساس این انتخابات، ابوالفضل آقادادی (مدیرعامل بیمه کوثر)، علیرضا یزدان دوست (مدیرعامل بیمه ملت)، مهدی قمصریان (مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی) و هادی اویارحسین (مدیرعامل بیمه پارسیان) به عنوان اعضای اصلی هیئت رئیسه و سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد (مدیرعامل بیمه سرمد) و محمدرضا خوش کیش (مدیرعامل بیمه اتکایی امین) به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.
لازم به توضیح است که هیئت رئیسه سندیکا متشکل از دبیر کل، چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که اعضا طی انتخاباتی در شورای عمومی سندیکا و از بین عالی ترین مقامات اجرایی موسسات عضو و برای مدت دو سال برگزیده می شوند و مدت فعالیت آنان مشروط به استمرار تصدی آنها در سمت مدیرعامل یکی از موسسات عضو خواهد بود.

نوشته های مرتبط