اسلاید شو بازار پول

آقای رئیس نرخ بازار آزاد را قبول ندارد!

توفیق اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی، در نشست خبری گفت: نرخ ارز بازار آزاد را قبول نداریم. این نرخ به هیچ وجه با واقعیت اقتصادی ما همخوانی ندارد.
    کسی که نرخ ارز بازار آزاد را قبول ندارد، شمش‌های طلای مرکز مبادله ارز و طلا را به قیمت دلار بازار آزاد می‌فروشد! که البته کار درستی است!
    کسی که نرخ ارز بازار آزاد را قبول ندارد، سکه‌هایش را با دلار ۹۳ هزار تومانی می‌فروشد! که البته کار درستی است!
    کسی که نرخ ارز بازار آزاد را قبول ندارد بالاخره فهمیده که سقف دلار نیما باید برداشته شود. البته کار درستی است!
    کسی که نرخ ارز بازار آزاد را قبول ندارد هفت نرخ رسمی برای ارز ایجاد کرده که این دیگر کار درستی نیست!
رئیس کل بانک مرکزی در همین نشست خبری که نرخ ارز بازار آزاد را قبول نداشت اعلام کرد: «اگر کسی واردات قانونی داشته و ارز ۶۰ هزار تومانی گرفته است، اعلام کند.»
گویا آقای فرزین نمی‌داند که فرایند تخصیص ارز طولانی است و عملاً تقاضا به بازار آزاد و معامله با کوتاژ صادراتی به نرخی نزدیک به بازار آزاد انجام می‌شود.
شما که بازار آزاد را قبول ندارید! اما زندگی با دلار بازار آزاد در نوسان است.

نوشته های مرتبط