بازار سرمایه

آسیب شناسی نوپا بودن و جدید بودن بازار مشتقات

توفیق اقتصادی:با بررسی‌های بیشتر در بازار سرمایه همچنان بسیاری از کارگزاران منبع درستی برای اجرای نحوه صحیح فعال‌کردن دسترسی فروش به مشتریان را در اختیار ندارند که این موضوع به علت نوپا بودن و جدید بودن بازار مشتقات است.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، در حال حاضر بازار مشتقات درحال‌توسعه است و در آینده نه‌چندان دور میتوان مشاهده کرد که معاملات قرارداد‌های آتی در کنار معاملات اختیار معامله قرار خواهند گرفت.

در اوایل سال ۱۴۰۲ تنش‌هایی در بازار اختیار معامله رخ داد که برای جلوگیری از گسترش آن، شاهد به وجود آمدن محدودیت‌هایی در بازار اختیار معامله گردید و تا حدودی محدودیت‌های تعیین شده بر نظارت معاملات اختیار معامله کمک بسزایی کرد.

کماکان برای بهبود نظارت بر معاملات، محدودیت‌های اعمال شده نیازمند بررسی و تغییرات هستند؛ اما در کنار نظارت صحیح بر این بازار یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های توسعه بازار مشتقات، مدیریت ریسک‌های موجود در این بازار است. اگر راهکار اساسی و پایه‌ای برای این موضوع اتخاذ نگردد می‌تواند آینده قرارداد‌های آپشن را تحت‌تأثیر قرار دهد. یکی از عمده ریسک‌های موجود بازار مشتقات برای کارگزار است.

برای مثال در روز تسویه قرارداد‌های مشتقه سهام طرف حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، کارگزار است در صورت بروز هرگونه نکول تمامی خسارات از حساب در اختیار کارگزار کسر خواهد شد به همین سبب بسیاری از کارگزاران موقعیت فروش را برای برخی از مشتریان فعال می‌نمایند. با بررسی‌های بیشتر در بازار سرمایه همچنان بسیاری از کارگزاران منبع درستی برای اجرای نحوه صحیح فعال‌کردن دسترسی فروش به مشتریان را در اختیار ندارند که این موضوع به علت نوپا بودن و جدید بودن بازار مشتقات است.

لذا برای کمتر کردن ریسک کارگزار و نحوه اجرایی‌شدن بهتر است سامانه یکپارچه مدیریت ریسک در اختیار کارگزار قرار گیرد تا بتواند ریسک‌های موجود در خصوص مشتریان را بررسی نماید. وجود یک سامانه مدیریت ریسک یکپارچه می‌تواند ریسک کارگزار را کاهش دهد و به تعمق بیشتر بازار مشتقات کمک نماید.

*فرنوش دواتگر زاده، کارشناس مشتقه و ابزار‌های نوین مالی

نوشته های مرتبط