بازار بیمه

آسوده سرپرست جدید بیمه اتکایی ایرانیان شد

توفیق اقتصادی: جلسه هیئت مدیره این شرکت روز چهارشنبه ۱۵ فروردین با حضور آقایان دکتر رسول سعدی رئیس هیئت مدیره ، حجت پوستین چی و محمد میهن یار و غلامعلی غلامی اعضای هیئت مدیره و باحضور مجازی سید محمد آسوده نایب رئیس هیئت مدیره بر گزار گردید و در مهمترین تصمیم جلسه با تصویب هیئت مدیره سید محمد آسوده سرپرستی مدیرعاملی این شرکت را به عهده گرفت. این تصمیم با توجه به انتصاب محمد رضا کشاورز از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه ایران اخذ گردید.
 به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی ، استاد سید محمدآسوده نایب رئیس هیئت مدیره یکی از ارکان اصلی این شرکت و یکی از مؤسسین بیمه اتکایی ایرانیان مدت افزون بر دوازده سال مدیرعامل این شرکت بود که و پس از مدیرعاملی کوتاه مدت حجت پوستین چی به پیشنهاد ایشان و با تآیید هیئت مدیره محمد رضاکشاورز به عنوان مدیر عامل جدید دعوت به کار شد و درمدت حدود 11 ماه منشاء اثرات مثبتی در این شرکت گردید.
انتصاب کشاورز از دو جنبه قابل ذکر است . وی پیش از این مدیرعاملی بیمه دی را برعهده داشت که کارنامه موفقی را از خود بجا گذاشت و با توجه به ویزگیهای مدیریتی در زمینه نوگرایی و تحول گرایی و سایر ارزشهای مدیریتی کاندیدای حضور در بیمه اتکایی گردید. انتصاب وی از سوی وزیر اقتصاد به سمت مدیرعامل بزرگترین بیمه کشور مهر تآییدی است بر انتخاب صحیح هیئت مدیره بیمه اتکایی ایرانیان که با توجه به وجودمدیران با سابقه و مجرب بسیار در صنعت بیمه انگشت انتخاب وزرارتخانه به سوی ایشان اشاره شد و این انتخاب نشانگر ارزش های  محمد رضا کشاورز و تشخیص صحیح هیئت مدیره بیمه اتکایی ایرانیان در همکاری با وی بوده است.
جادارد از جناب آقای آسوده به عنوان یک مدیر دلسوز و نقطه اتکای شرکت قدر دانی نموده و برای دکتر کشاورز در بیمه بزرگ ایران توفیق روز افزون آرزو کنیم.

نوشته های مرتبط