بازار بیمه

2 همت;افزایش سرمایه بیمه دی

توفیق اقتصادی: هیئت‌مدیره بیمه دی با افزایش سرمایه این شرکت از ۵۹۵ میلیارد تومان به دو همت (دو هزار میلیارد تومان) موافقت کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، هیئت‌مدیره بیمه دی در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت افزایش سرمایه شرکت را طی دو مرحله عملیاتی کند.
بر اساس این گزارش، در مرحله اول، سرمایه شرکت از محل سود انباشته و اندوخته‌های سرمایه‌ای از 595 میلیارد تومان به 950 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
در مرحله دوم، سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات سود سهام به دو هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
این افزایش سرمایه پس از اخذ گزارش بازرسی قانونی، اخذ تأییدیه‌های بیمه مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اجرایی خواهد شد.

نوشته های مرتبط