بازار پول

پنج بانک بیشترین خانه خالی را دارند

توفیق اقتصادی:مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: پنج بانک بیشترین خانه خالی را دارند که وضعیت آنها از طریق سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: یک بانک اختصاصی مسکن با هشت هزار خانه خالی، یک بانک خصوصی با ۲ هزار و ۶۰۰ خانه خالی، یک بانک دولتی با ۵۸۳ خانه خالی، یک بانک دولتی با ۲۷۸ خانه خالی و یک بانک خصوصی ۱۸۱ بیشترین خانه‌های خالی را دارند. بیمه ایران با ۱۷۸ واحد خالی از سکنه تحت تملک دارند.
وی افزود: همچنین فردی ۲۰ ساله با ۱۵۳ خانه خالی شناسایی شده است که باید منبع درآمدی آن مشخص شود همچنین مالیات بر درآمد این فرد نیز از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود.

نوشته های مرتبط