بازار پول

پرداخت 71هزار فقره وام حمایتی در بانک ملت

توفیق اقتصادی:بانک ملت با عملکردی درخشان در ۳ ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۷۱ هزار فقره وام حمایتی، ازدواج و فرزندآوری به میزان قریب به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، این بانک در سه ماهه ابتدایی سال جاری به ۱۱,۶۶۶ نفر از متقاضیان تسهیلات ازدواج به میزان ۳۸,۳۳۳ میلیارد ریال و در بخش تسهیلات فرزند آوری نیز به ۱۲,۲۲۴ نفر از متقاضیان ۹,۹۱۱ میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده است.

۲.۱۰۹ فقره تسهیلات جمعا به ارزش ۱,۰۶۷ میلیارد ریال به معرفی شدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله و خشکسالی

۲.۲۴۴ فقره تسهیلات مسکن ایثارگری به مبلغ ۹.۳۰۷ میلیارد ریال

۱۰.۹۳۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی به تعداد ۷.۵۰۳ نفر پرداخت کرده است.

همچنین بانک ملت در قالب سامانه سامد (سفرهای ریاست جمهوری) به ۷۰۸ نفر از معرفی شدگان ۱۰۷ میلیارد ریال تسهیلات و در قالب طرح جهش مسکن ۲۴,۱۸۱ فقره تسهیلات جمعا به ارزش ۳۸,۱۵۲ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

پرداخت ۹.۳۲۲ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن مستاجرین به ۷,۱۶۱ خانواده از دیگر اقدامات بانک ملت در ۳ ماهه نخست امسال بوده است.

نوشته های مرتبط