بازار بیمه

پرداخت خسارت به موقع بیمه سامان به بیمه گذاران

توفیق اقتصادی:شرکت بیمه سامان خسارت ۳۴ میلیارد و ۳۳ میلیون تومانی به یک شرکت نساجی در استان اصفهان را پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، هفتم آبان ماه سال گذشته انبار نخ ، پارچه و پوشاک شرکت نساجی در استان اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت دچار آتش سوزی شد.
بلافاصله پس از این حادثه و با اعلام بیمه گذار ، گروه کارشناسی شرکت بیمه سامان برای بررسی ابعاد و برآورد خسارت این اتفاق در محل حادثه حاضر شدند.
براساس گزارش آتش نشانی، ایجاد جرقه حاصل از الکتریسیته ساکن در دستگاه کاردینگ و شعله وری پرزهای پنبه و سرایت به اطراف عامل اصلی این حادثه بوده است.
بر همین اساس، 31 اردیبهشت ماه سالجاری، شرکت بیمه سامان خسارت 34 میلیارد و 338 میلیون تومانی این بیمه گذار را پرداخت کرد.
پس از این اقدام شرکت بیمه سامان، بیمه گذار رضایت خود را از شرکت بیمه سامان بابت کارشناسی، تعامل و پرداخت به موقع خسارت ابراز کرد.
ناگفته نماند که شرکت بیمه سامان با درکی درست از اصول مشتری مداری، پرداخت خسارت به موقع به بیمه گذاران خود را در اولویت قرار داده است.

نوشته های مرتبط