بازار سرمایه زوم

واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم

توفیق اقتصادی:معاون وزارت کار گفت: بر اساس اصل ۴۴ دولت قرار است مدیریت سهام عدالت توسط مردم را تعیین تکلیف کند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به وجود ۴۹ شرکت تعاونی سهامی عدالت اظهار کرد: امروز در مدل سهام عدالت با وجود آنکه طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مالکیت را به مردم دادیم ولی مدیریت هنوز در دست مردم نیست و دولت قرار است که این کار را تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ شرکت بورسی،۱۳ شرکت غیربورسی و ۴۹ شرکت تعاونی داریم که در قالب سهام عدالت بالاترین سوددهی را دارند.میزان دارایی شرکتهای سهام عدالت بیشتر از میزان دارایی‌های وزارت کار در قالب شرکتهای شستا، تامین اجتماعی،‌صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد است ولی با وجود سرمایه بالا در سهام عدالت مردم در مدیریت آنها نقشی ندارند. در همایش اقتصاد تعاونی، رئیس جمهور دستور دادند که این مساله رسیدگی و مرتفع شود و مسئولیت پیگیری کار با کارگروه مربوطه در وزارت امور اقتصاد و دارایی است و وزیر اقتصاد اعلام کردند که این اتفاق خواهد افتاد تا مردم بهتر بتوانند دارایی‌هایشان را مدیریت کنند.

نوشته های مرتبط