بازار پول

وام ازدواج 350 میلیون تومان شد

توفیق اقتصادی: با مصوبه کمیسیون تلفیق و با هدف حمایت از جوانی جمعیت و ازدواج جوانان، وام ازدواج به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، برای برخی ۳۵۰ میلیون تومان.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از موافقت این کمیسیون با وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی خبر داد.
او گفت: میزان وام ازدواج برای زوجهایی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال و زوجه کمتر از ۲۳ سال باشد ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
احمد راستینه روز شنبه به ایرنا گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق و با هدف حمایت از جوانی جمعیت و ازدواج جوانان، وام ازدواج به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین براساس این مصوبه میزان وام ازدواج برای زوجهایی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال و زوجه کمتر از ۲۳ سال باشد وام ازدواج ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
راستینه افزود: علاوه بر این سال آینده طبق مصوبه کمیسیون تلفیق وام قرض الحسنه برای:
    فرزند اول ۴۰ میلیون تومان
    فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان
    فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان
    فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان
    فرزند پنجم ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

نوشته های مرتبط