بازار سرمایه

واریز سود تیرماه صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی

توفیق اقتصادی:سود روزشمار منتهی به دوره تیر ماه 1403 صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی برای دوره ماندگاری یک ماه کامل، معادل 25.5درصد امروز شنبه 16 تیر ماه 1403به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی،صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی از سال 94 تاکنون با مدیریت تامین سرمایه تمدن و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با ضمانت بانک دولتی توسعه صادرات ایران یکی از امن ترین صندوق ها جهت سرمایه گذاری می باشد.

همچنین سود روزشمار و بالاتر از نرخ سود بانکی این صندوق، به صورت ماهانه پرداخت شده سرمایه گذاران می توانند با فعال سازی گزینه ی صدور از محل سود میزان سود دریافتی خود را تا  28.7درصد افزایش دهند.

در حال حاضر ارزش دارایی‌های صندوق اندوخته توسعه آرمانی بیش از 12همت است و با این میزان دارایی‌ تحت مدیریت ، صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی توانسته است درمیان 10 صندوق برتر با درآمد ثابت کشور قرار گیرد. این صندوق به عنوان دومین صندوق بزرگ تامین سرمایه تمدن ( با درآمد ثابت ) بعد از صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر قرار دارد.

سرمایه‌گذاری در این صندوق به صورت آنلاین و از طریق اولین مرکز سرمایه‌گذاری آنلاین کشور به آدرس www.ibshop.ir واز طریق شعب سوپر مارکت های مالی شرکت تامین سرمایه تمدن امکان پذیر است.

نوشته های مرتبط