صنعت بازرگانی

همه مجوزهای کاغذی تا پایان امسال باطل می شود

توفیق اقتصادی:رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: همه مجوزهای کاغذی تا پایان امسال به حکم قانون باید به شناسه یکتا تبدیل شوند و در غیر این صورت مجوزها از سال ۱۴۰۳ دچار مشکل خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی به نقل  از وزارت اقتصاد، «سید امیر سیاح» درباره ۲۲ نوع مجوزی که به دلیل تاخیر دستگاه متولی، از سوی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار صادر شده است، افزود: ۱۷ نوع مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی و پنج نوع موافقت اصولی برای انواع تاسیسات گردشگری شامل اقامتگاه بوم گردی، گردشگری روستایی و مهمان‌پذیر بود و در لحظه اول اجرای این حکم قانونی، یک‌هزار و ۱۸۳ متقاضی معطل مانده این مجوزها، صاحب مجوز شدند و شناسه یکتا دریافت کردند.

وی تاکید کرد: همه افرادی که از درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) دریافت می‌کنند، تحت حمایت کامل قانون قرار دارند. از نظر دولت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) کاملا دارای اعتبار قانونی است و همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال جاری به حکم قانون باید به شناسه یکتا تبدیل شوند و مجوزهایی که به شناسه یکتا تبدیل نشوند از سال ۱۴۰۳ دچار مشکل خواهند شد.

سیاح، درباره عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار با یادآوری اینکه هر دو هفته یک بار عملکرد دستگاه‌ها در زمینه تاخیر در صدور مجوزهای درخواستی ارائه می‌شود، گفت: بر اساس گزارش اول آبان ماه وزارت نیرو بدون تاخیر بوده و برخی دیگر از دستگاه ها هم تاخیر یکی دو درصد داشتند و دستگاه‌هایی که مجوز زمین پایه دارند و صدور مجوز نیازمند تغییر کاربری است، بیشترین تاخیر را داشته اند.

نوشته های مرتبط