بازار سرمایه

نگرانی سهامداران از شرایط فعلی بورس

توفیق اقتصادی :نزدیک به ۹۰ درصد نمادهای بازار سرمایه در شرایط فعلی منفی است و سهامداران را نگران کرده است.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، شاخص کل بورس امروز ریزش نزدیک به ۱۳ هزار واحدی داشته است اما نکته اینجاست که نزدیک به ۹۰ درصد نمادهای بازار سرمایه در وضعیت منفی هستند، نقشه زیر وضعیت فعلی نمادهای بازار سرمایه است.

تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند، با گذاشتن سفارش‌های حمایتی در سهم فارس مانع ریزش شاخص کل می‌شوند تا بتوانند بعداً گزارش مناسبی از وضعیت بازار سرمایه بدهند. اما وضعیت پرتفوی سرمایه گذاران چیز دیگری را نشان می‌دهد. تصویر زیر نمونه‌ای از سفارش‌های حمایتی از نماد فارس است.

۹۰ درصد بازار سرمایه منفی است/ نتیجه مدیریت بازارساز کجاست؟

نوشته های مرتبط