بازار بیمه

میزان بدهی کارگزاری بیمه سایپا به شرکت های بیمه ای چقدر است؟

توفیق اقتصادی :درآمدهای عملیاتی شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط سایپا از محل کارمزد فروش بیمه نامه در سال گذشته به رقم ۳۲۳ میلیارد و ۵۱۲ میلیون تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 218 میلیارد تومانی این شرکت از محل کارمزد فروش بیمه نامه در سال 1401، حدود 105 میلیارد تومان افزایش داشت.

کارگزاری رسمی بیمه برخط سایپا با سرمایه ای 50 میلیون تومانی به فعالیت در زمینه امکان ایجاد مقایسه خدمات بیمه و مشاوره آنلاین در خصوص نرخ و شرایط متقاضی بیمه می پردازد و جزء شرکت های فرعی شرکت تولید اتومبیل سایپا است.

گفته می شود که علت افزایش درآمد شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط سایپا در سال گذشته به دلیل افزایش تعداد فروش بیمه نامه و عمدتا ناشی از افزایش حق بیمه ها بوده است.

ازقرار معلوم این شرکت در سال گذشته تعداد 593.095 فقره بیمه نامه را به فروش رسانده که حدود 1.184 فقره بیشتر از سال 1401 است.

photo_2024-06-20_00-01-25

این بررسی نشان داد که بیشترین درآمد عملیاتی شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط سایپا از محل کارمزد بیمه نامه شخص ثالث با رقمی نزدیک به 196 میلیارد تومان بوده است.

همچنین این شرکت درسال گذشته نزدیک به 71 میلیارد تومان کارمزد از محل فروش بیمه اشخاص داشت.

مروری برعملکرد شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط سایپا نشان داد که حساب پرداختنی این شرکت به شرکت های بیمه ای در پایان سال مالی منتهی به اسفند 1402 رقمی بالغ بر 2.464 میلیارد تومان است.

از سعید عزیزیان فارسانی، محمدرضا قره سوری و محمد خبازی کناری به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط سایپا یاد می شود.

نوشته های مرتبط