صنعت بازرگانی

مهلت رفع تعهد ارزی صادرات تمدید شد

توفیق اقتصادی:مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ماه تمدید شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، پیرو مصوبه کمیته ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال 1401 صادرکنندگان، تا پایان شهریور‌ سال جاری تمدید شد.
بر این اساس صادرکنندگانی که در این مهلت زمانی تعیین شده، نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند، مشمول معافیت‌های مالیاتی نیز خواهند شد.
پیش از این، مهلت رفع تعهد ارزی صادرات تا پایان تیر‌ تعیین شده بود.

نوشته های مرتبط