بازار پول

مهلت اعتبار بسته وصول مطالبات غیرجاری بانک سپه

توفیق اقتصادی: مهلت استفاده از طرح بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع بسته وصول مطالبات غیرجاری بانک سپه تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، مهلت اعتبار بسته وصول مطالبات غیرجاری بانک سپه با تأکید بر رعایت کامل قوانین و مقررات به شرح ذیل تا پایان سال جاری تمدید شد.
درصورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، شعب می توانند 6 درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تعهدات و تسهیلات غیر قرض‌الحسنه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات قرض‌الحسنه (حداکثر 8 درصد) را به صورت کامل مورد بخشودگی قرار دهند.
مشتریان و متقاضیان طرح بخشودگی جرائم تاخیر برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانند به شعب سراسر کشور بانک سپه مراجعه کنند.

نوشته های مرتبط