بازار پول

معاون مدیرعامل در امور بانکی :ما بعنوان بانک کارآفرین هیج وقت وارد بازی نرخ نمی شویم

توفیق اقتصادی:معاون مدیرعامل در امور بانکی با اشاره نرخ های سود در شبکه بانکی کشور گفت:ما بعنوان بانک کارآفرین هیج وقت وارد بازی نرخ نمی شویم و برای نگهداشت مشتریان خود، به راهکارهای حرفه ای جدید می اندیشیم و سعی می کنیم با ارائه خدمات متنوع و سفارشی سازی شده مشتریان خودمان را راضی نگه داریم.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،  سهراب صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی در گردهمایی مدیران روسای شعب بانک کارآفرین گفت: بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، خدماتی و مالی ضمن همراهی با برنامه های اقتصادی کشور و سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دنبال کسب منفعت برای کلیه ذی نفعان خود هستند لذا بدیهی است که لازمه دستیابی به این اهداف داشتن توانایی تجهیز و تخصیص بهینه منابع است.
وی ادامه داد:امروز در صنعت بانکداری نوین عوامل متعددی بر روند تجهیز منابع تاثیر دارد، شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع بسیار اهمیت دارد که بسیاری از این موارد در کارگروه هایی که در گردهمایی مدیران و روسای شعب بانک کارآفرین برگزار شد ،مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
سهراب صادقی افزود: امروزه شرایط و موقعیت بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و گاهاً ممکن است عوامل تاثیر گذار بر تجهیز منابع برای هر بانک و یا هر شعبه از یک بانک متفاوت باشد. لذا یکی از ابزارهای اصلی در جهت دستیابی به اهداف و برنامه ها، توجه به اصول مدیریت منابع انسانی است، چرا که توانمندی و دانش نیروی انسانی مهمترین عامل در راه رسیدن به برنامه ها و اهداف بانک است.
معاون مدیرعامل در امور بانکی با اشاره به لزوم افزایش دانش همه همکاران بانکی، تاکید کرد: زمانی که از دانش روز همکاران صحبت می شود نباید نوک پیکان صرفاً به سمت روسای شعبه نشانه گرفته شود، بلکه همه همکاران چه در شعبه و ستاد باید با دانش روز بانکی همراه شوند تا ضمن رشد و ارتقا به سمت های بالا در جلسات بازاریابی با مشتریان عملکرد مناسبی بعنوان مشاور بانکی و مالی داشته باشند.
صادقی با اشاره به خوشنام بودن بانک کارآفرین در صنعت بانکی کشور افزود: امروز اگر خوشنام هستیم به خاطر حرکت در راستای سیاست های تدوین شده توسط بانک مرکزی، نیروی انسانی توانمند و مسئولیت پذیر است.ما بعنوان بانک کارآفرین هیج وقت وارد بازی نرخ نمی شویم و برای نگهداشت مشتریان خود، به راهکارهای حرفه ای جدید می اندیشیم و سعی می کنیم با ارائه خدمات متنوع و سفارشی سازی شده مشتریان خودمان را راضی نگه داریم.
معاون مدیرعامل در امور بانکی به برنامه های معاونت و مدیریت های تحت امر خود، به ویژه شعب بانک اشاره و بر ارکان اصلی بازاریابی از جمله حفظ و ارتقای سطح تعاملات با مشتریان بالفعل، احیای مشتریان کم کارکرد و جذب مشتریان بالقوه جدید از طریق ایجاد و خلق ارزش(ارائه پرتفویی از خدمات و محصولات)تاکید کرد.
وی همچنین برنامه ریزی جهت تحقق شاخص های برنامه عملیاتی و پایش روزانه آن توسط روسای شعب و مناطق، تشکیل جلسات مستمر هفتگی کمیته های پایش را مورد تاکید قرار داد و گفت: به منظور جلوگیری و کاهش مطالبات غیره جاری، باید از طریق رعایت بهداشت اعتباری، رعایت میانگین معدل موجودی حساب و تحکیم وثایق وفق خط مشی اعتباری در تنظیم پیشنهاد های اعتباری اقدام کنیم.

نوشته های مرتبط