اسلاید شو اقتصاد کلان

معاونت علمی ریاست‌جمهوری :میزان مهاجرت نخبگان جای نگرانی ندارد!

توفیق اقتصادی:در خصوص آمارهای مهاجرت توافقی وجود ندارد؛ برخی کارشناسان معتقدند که مهاجرت نخبگان به ویژه طی چند سال گذشته تشدید شده است. در نقطه مقابل برخی دیگر بر این باورند که شرایط آنگونه که گفته می‌شود بحرانی نیست.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز به تازگی بیان کرده که میزان مهاجرت نخبگان جای نگرانی ندارد. با اینحال برخی از گزارش هایی که طی دو سال گذشته منتشر شده نشان می دهد ۳۹درصد از نخبگان المپیادهای علمی، ۲۷درصد از نفرات ۱ تا ۱۰۰ کنکور و ۱۷درصد از نفرات ۱ تا ۱۰۰۰ کنکور مهاجرت کرده‌اند. فارق از اعداد و ارقام، باید چند منظر را در خصوص مهاجرت نخبگان در نظر داشت.
بُعد اول این است که هر فرد از بدو تولد هزینه‌هایی را برای کشور دارد و زمانی که در فرآیند علمی و نخبگی قرار می‌گیرد قطعا این هزینه‌ها چند برابر خواهد شد. بنابراین وقتی فردی که مراحل علمی خود را در کشور سپری کرده، مهاجرت می کند، در حقیقت هزینه هنگفتی به کشور تحمیل می‌شود.
نکته بعدی این است که ما در حوزه نخبگی تا چه میزان جانشین‌پروری می‌کنیم. آیا نخبگان ما خودشان این مسیر را طی می‌کنند یا فرآیندی را برای آنها قرار داده‌ایم که نخبه‌ای را پرورش دهیم. اگر فرآیندی وجود دارد و این نخبه‌ها خارج می‌شوند، هزینه‌های بسیاری را برای کشور به همراه دارد. اگر هم فرآیندی وجود ندارد و یک نخبه به تنهایی این مسیر را طی می‌کند و از کشور خارج می‌‌شود، باز هم ضرر می‌کنیم.
 بنابراین به نظر می‌رسد که معاونت علمی ریاست‌جمهوری صرفا یک نگاه کمی به این مقوله دارند و احتمالا با یک ضرب و تقسیم ساده، بررسی کرده‌اند که چند نفر از نخبگان ما مهاجرت کرده‌اند و در ازای آن چه تعداد نخبه در کشور حضور دارند. البته باید توجه داشت  حتی اگر کسی نتواند از کشور خارج شود، زمانی که شاهد موفقیت نخبگان بیرون از کشور باشد، تمرکز لازم را ندارد که این هم باز یک آسیب است که در این بخش شاهد آن هستیم.

نوشته های مرتبط