بازار بیمه

مظلومی رفت; علیپور سرپرست بیمه تعاون شد

توفیق اقتصادی:روح الله علیپور یزدی، عضو هیئت مدیره بیمه تعاون، به عنوان سرپرست این شرکت معرفی شد تا پس از تایید بیمه مرکزی مدیرعاملی این شرکت را بر عهده بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت، روح الله علیپور یزدی، عضو هیئت مدیره بیمه تعاون، به عنوان سرپرست این شرکت معرفی شد تا پس از تایید بیمه مرکزی مدیرعاملی این شرکت را بر عهده بگیرد.
در این جلسه که با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت برگزار شد؛ از خدمات یونس مظلومی، مدیر عامل سابق، تقدیر به عمل آمد. ایشان با تلاش و پشتکار خود در طول دوره مدیریتی، به پیشرفت شرکت بیمه تعاون کمک شایانی کردند.

نوشته های مرتبط