بازار بیمه

مدیرعامل بیمه آرمان: چالش عدم امکان تبادل اطلاعات بین بانکها وبیمه ها

توفیق اقتصادی:مجید قلی پور، مدیرعامل شرکت بیمه آرمان گفت: شرط موفقیت و زنده ماندن شرکت های بیمه ای منوط به تغییر رویکرد بیمه نامه ها از محصول محوری به مشتری محوری است، در حالیکه در این زمینه شرکت های بیمه ای ضعیف هستند.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، شرکت های بیمه ای باید محصولاتی  را طراحی کنند که متناسب با نیازهای مشتری طراحی شود.
در دنیا بانک ها و بیمه ها از دیتای یکدیگر استفاده خوبی می کنند،درحالیکه درایران به دلیل قوانین سخت گیرانه نظارتی بانک مرکزی و بیمه مرکزی امکان تبادل و استفاده مناسب بانکها وبیمه ها از دیتای یکدیگروجود ندارد.

 

 

نوشته های مرتبط