بازار بیمه

مجوز افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین صادر شد

توفیق اقتصادی:مجوز سازمان بورس برای برگزاری مجمع افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکایی امین صادر شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، افزایش قابل ملاحظه ارزش ریالی دارایی ها در سطح ملی و به تبع آن ارزش دارایی های بیمه شده که از رشد قابل ملاحظه تورم و نرخ برابری ارز در سال های اخیر ناشی شده است، حفظ و افزایش سرمایه و افزایش سطح توانگری شرکت های بیمه به خصوص شرکت های بیمه اتکایی را ضروری می کند.
لزوم افزایش ظرفیت اتکایی محدود شرکت‌های بیمه اتکایی در داخل کشور، لزوم اصلاح ساختار مالی، نیاز بازار بیمه به افزایش ظرفیت اتکایی و افزایش ظرفیت مجاز نگهداری نیز از دلایلی است که افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکایی امین را توجیه پذیر می کند.
از این روی، شرکت بیمه اتکایی امین در نظر دارد افزایش سرمایه به میزان ۴۴۰۰ میلیارد ریال با رشد ۵۵ نسبت به سرمایه کنونی را در مجمع پیش رو به رای بگذارد تا در صورت تصویب، سرمایه شرکت به ۱۲۴۰۰ میلیارد ریال برسد.
از این میزان افزایش سرمایه، ۳۲۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی، ۵۵۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و مابقی از محل اندوخته سرمایه ای خواهد بود.

نوشته های مرتبط