بازار پول

مجموع درآمد کارمزدی ۷ بانک دولتی

توفیق اقتصادی:مجموع درآمد کارمزدی ۷ بانک دولتی درنیمه نخست سال گذشته از مرز ۶۷۰۰ میلیارد تومان گذشت.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،  بررسی عملکرد 6 ماهه نخست سال گذشته 7 بانک دولتی نشان داد که درآمد ناشی ازکارمزد این بانک ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد خوبی برخوردار بود.
درآمد کارمزد بانک ها در سال 1400، حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است.
درآذرماه سال 99، با بخشنامه جدید بانک مرکزی، کارمزدهای شبکه بانکی دستخوش تغییراتی شد ونتیجه این تغییر در صورت های مالی بانک ها به خوبی مشهود است.
براساس این گزارش، بانک ملی با درآمد کارمزد 3هزار میلیارد تومانی، بیشترین درآمد از محل کارمزد را در 6 ماهه نخست سال گذشته به خود اختصاص داده است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران با درآمد کارمزد بالغ بر هزار میلیارد تومان و بانک کشاورزی با درآمد کارمزد حدود 898 میلیارد تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.

در مقابل بانک های توسعه صادرات، توسعه تعاون و صنعت و معدن کمترین درآمد کارمزد را در 6 ماهه نخست سال گذشته به خود اختصاص دادند.

درآمدهای بانک ها به دو گروه مشاع و غیرمشاع تقسیم می شود.

درآمدکارمزد درگروه درآمدهای غیرمشاع بانکی قرار می گیرد که مجموع درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی و سایر فعالیت های مشاوره ای بانک ها را در بر می گیرد و بخش عمده درآمدهای غیر مشاع بانک ها را درامدهای کارمزدهای آنها تشکیل می دهد.

ناگفته نماند که از7بانک مورد بررسی در این گزارش درآمد کارمزد 2 بانک در 6ماهه نخست سال گذشته بیشتر از هزارمیلیارد تومان بوده است.

نوشته های مرتبط