بازار بیمه

لزوم تسریع در اجرای قانون بیمه شخص ثالث حوادث ریلی

توفیق اقتصادی: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر لزوم تسریع در اجرای قانون بیمه شخص ثالث حوادث ریلی بین شهری و داخل شهری تاکید ویژه ای دارد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، دکتر مجید مشعلچی با تشریح ابعاد مختلف بیمه شخص ثالث مخصوص حوادث ریلی، اظهار داشت: این بیمه نامه پس از گذشت وقفه 5 ساله در سال گذشته به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و از ابتدای سال جاری باید مبنای حوادث ریلی و زیان های مترتب باشد.
قائم مقام بیمه مرکزی بیمه نامه یادشده را جایگزین مناسبی برای بیمه نامه مسئولیت که تعهدات ناکافی نسبت به بیمه نامه مصوب دانست  و خاطرنشان کرد: نهاد ناظر صنعت بیمه، ماموریت حفظ حقوق بیمه گران و بیمه گذاران را بر عهده دارد و به همین خاطر ارائه پوشش های حداکثری در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد.
وی از مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن شهری برای انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای خبر داد و افزود: پوشش کامل تر بیمه نامه شخص ثالث حوادث ریلی می تواند از تضییع حقوق زیاندیدگان این گونه حوادث پیشگیری کند.

نوشته های مرتبط