صنعت بازرگانی

قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی

توفیق اقتصادی:قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، قیمت جدید خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت منتشر شد، بررسی جدول قیمتی جدید نشان می‌دهد این قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های اردیبهشت‌ماه‌، مصوب شورای رقابت، افزایش یافته است.
قیمت‌‌های جدید در جدول پایین قابل مشاهده است.
طبق اعلام شورای رقابت، در راستای اجرای ماده ۳-۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱، قیمت های محاسباتی محصولات مونتاژی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در جلسات کارگروه خودروی این شورا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی کارگروه مذکور مندرج در نامه شماره ۸۶۵/۱/۳۷۰/م مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ و ۹۹۳/۱/۳۷۰/م مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ سازمان یادشده به تصویب شورای رقابت رسید.
قیمت دو خودروی هایما S۵ و S۷ بر اساس مصوبه ۵۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ لازم الاجراست و از زمان ابلاغ نامه شماره ۱۱۱۹۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر برخورد با رویه های مغایر با مصوبات این شورا، همه تولیدات خودروهای سواری مونتاژی از زمان ابلاغ قیمت به خودروسازان که مقرر است بر اساس مصوبات شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ و ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ عرضه کند بر اساس ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه متناسب با اولویت‌بندی‌های فصلی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اقدام به فروش کنند.
مخاطبان همچنین می‌توانند قیمت برخی خودروهای مونتاژی را که در 17 اردیبهشت امسال مصوب شده بود در جدول پایین مشاهده کنند.

نوشته های مرتبط