بازار پول

قضیه وام 300 میلیونی بانک ملی

توفیق اقتصادی :دیدن بیلبوردهای آگهی و شنیدن خبر پرداخت وام های ۳۰۰ میلیون تومانی طرح مهربانی با سود ۴ درصد از سوی بانک ملی بسیار خوشایند بود، اما…

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،یک مشتری بانک می گوید: دیدن بیلبوردهای آگهی و شنیدن خبر پرداخت وام های ۳۰۰ میلیون تومانی طرح مهربانی با سود ۴ درصد از سوی بانک ملی ایران در وحله اول بسیار خوشایند بود،…

اما زمانی که پیگیر آن شدم، فهمیدم که مثلا باید ۲۰۰ میلیون تومان را برای ۶ تا ۱۲ ماه سپرده‌گذاری کنیم، تا به نسبت درصد آن وام های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت داریم!!!

از مسئولان ذیربط باید پرسید که اگر متقاضیان این مبلغ پول را داشتند که دیگر نیازی به دریافت وام نبودند وام‌های خرد مختص اقشار کم‌درآمد جامعه است، زیرا افراد متمول و ثروتمند به تسهیلات خرد و ناچیز بانکی نیازی ندارند!

نوشته های مرتبط