بازار بیمه

عزل و نصب های جدید در بیمه تجارت نو

توفیق اقتصادی:با حکم مدیرعامل بیمه تجارت‌نو، معاون توسعه بازار و شبکه فروش و سرپرست معاونت فنی بیمه‌های اشخاص و مسئولیت این شرکت منصوب شدند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی به نقل از روابط عمومی بیمه تجارت‌نو؛ طی حکمی از سوی دکتر نیما نورالله‌ی مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بیمه تجارت‌نو، بهمن سوری به عنوان معاون توسعه بازار و شبکه فروش و کامبیز حاجی میرآقا به عنوان سرپرست معاونت فنی بیمه‌های اشخاص و مسئولیت بیمه تجارت‌نو منصوب شدند.
گفتنی است آزادحسنی تا کنون معاونت توسعه بازار و شبکه فروش بیمه تجارت‌نو را عهده دار بوده است که از زحمات ارزنده وی تقدیر به عمل آمد.

نوشته های مرتبط