صنعت بازرگانی

عبدالناصر همتی :چرا اروپا را دور زدید و متوسل به کشورهای منطقه شدید؟

توفیق اقتصادی: عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: این‌که انتقاد می‌شود چرا دولت پذیرفته است که منابع ارزی در کره‌جنوبی برای خرید کالاهای اساسی و دارو باشد، باید توضیح بدهم که موضوع صرفا مربوط به این دولت نیست. در دولت قبل هم پذیرفته شده بود؛ چرا که هرگونه توافقی خارج از برجام، همراه با ادامه تحریم هاست.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، رئیس پیشین بانک مرکزی نکاتی درخصوص آزاد شدن منابع ارزی مسدودی در کره جنوبی مطرح کرد.
عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: این‌که انتقاد می‌شود چرا دولت پذیرفته است که منابع ارزی در کره‌جنوبی برای خرید کالاهای اساسی و دارو باشد، باید توضیح بدهم که موضوع صرفا مربوط به این دولت نیست. در دولت قبل هم پذیرفته شده بود؛ چرا که هرگونه توافقی خارج از برجام، همراه با ادامه تحریم هاست.
ایرادی که می‌توان گرفت:، این است که چرا روند توافق را طول داده و بعد از سه سال تحمیل هزینه، به همان نقطه اول رسیدید؟ چرا اروپا را دور زدید و متوسل به کشورهای منطقه شدید؟ و مهمتر این.که چرا به رغم ادعای یک دولت مقتدر، نتوانستید برجام را اجرا کنید و یا به یک توافق هسته‌ای بهتر، جهت رفع تحریم‌ها دست یابید؟
دیگر از چاپ پول «بدون پشتوانه» در سال ۱۳۹۸ هم نمی‌توانید صحبت کنید، چونکه امروز با توافق انجام گرفته، بانک مرکزی می‌تواند با پشتوانه همان ارزهای آزاد شده و از طریق تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو، انبساط پولی یک سال گذشته شما را نیز عقیم کند.

نوشته های مرتبط