بازار سرمایه

طبقه‌بندی شرکت‌ها در بازار پایه فرابورس

توفیق اقتصادی:طبقه‌بندی شرکت‌های درج‌شده در بازار پایه فرابورس ایران در تابلوهای “پایه زرد”، “پایه نارنجی” و “پایه قرمز”
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، ۱۵ نماد در تابلوهای رنگی بازار پایه جابجا شدند.
لازم به ذکر است طبقه‌بندی ناشر، نافی تکالیف و مسئولیت‌های وی در قبال الزامات قانونی و مقرراتی مربوطه از جمله قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیست.

نوشته های مرتبط