اقتصاد کلان زوم

ضعیف‌ترین خانوارهایی که برای نان زندگی می کنند

توفیق اقتصادی:آنگونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، با تشدید تورم طی چند سال گذشته هزینه خوراکی‌ها به حدود ۵۰ درصد هزینه ضعیف‌ترین خانوارهای کشور رسیده است.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، تورم طی ۵ سال گذشته با اقتصاد ایران عجین شده‌ و خانوارهای ایرانی به گواه آمارهای رسمی یکی از شدیدترین دوران تورمی چند دهه گذشته را تجربه می‌کنند؛ جاییکه از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، اقتصاد ایران حداقل ۴ شوک تورمی را پشت سر گذاشته و در حالی میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران حدود ۲۰ درصد است که این رقم در ۵ سال منتهی به شهریور ماه امسال به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
هر چند که تورم بر روی کیفیت زندگی همه خانوارها اثرگذار است اما قربانیان اصلی شرایط تورمی اقتصاد ایران، دهک‌های پایین درآمدی هستند؛ خانوارهایی که در حالی هزینه‌هایشان همپای تورم رشد می‌کند، درآمدشان به شدت از افزایش قیمت‌ها عقب می‌افتد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، حدود ۳۶ درصد از هزینه‌های پایین‌ترین دهک هزینه‌ای یا همان ۱۰ درصد ضعیف‌ترین خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۵ به مواد خوراکی اختصاص پیدا می‌کرد که این رقم در سال گذشته به بیش از ۴۶ درصد افزایش یافته‌است. افزایش سهم خوراکی‌ها در هزینه خانوارها به این معنی است که آن‌ها مجبورند از سایر هزینه‌های خود برای تامین غذا بکاهند و این یعنی کاهش شدید کیفیت زندگی.
هر چند این موضوع در دهک‌های بالای هزینه‌ای نیز وجود دارد اما شدت قابل مقایسه نیست؛ به عنوان مثال سهم مواد خوراکی در هزینه‌های بالاترین دهک هزینه‌ای در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶.۵ درصد بوده که این رقم در سال گذشته به کم‌تر از ۱۸ درصد رسیده است.
این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بازنده اصلی تورم، ضعیف‌ترین خانوارهای کشور هستند که طی چند سال گذشته برای نان زندگی کرده‌اند!

نوشته های مرتبط