دسته بندی نشده بازار بیمه

ضعف بزرگ بیمه آرمان کسب حق بیمه به هر قیمتی است

توفیق اقتصادی:مانده دارایی های شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ رقمی حدود ۲۵۷۸ میلیارد تومان بوده است. مبلغ۱,۶۲۰ میلیارد تومان (حدود ۶۳ درصد) از این داراییها به مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان اختصاص داشته که نسبت به پایان سال قبل رشد حدود ۹۴ درصدی همراه شده که در عمل عایدی برای شرکت ایجاد نمی کند.
 به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،صورت های مالی حسابرسی نشده بیمه آرمان برای سال 1402 در انتهای اردیبهشت ماه منتشر شده تا سهامداران شرکت در هفته های آینده آماده رفتن به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت و تقسیم سود شوند.
هر چند که بر اساس صورت مالی منتشر شده سود خالص شرکت حدود 4 برابر شده و در نگاه نخست این یک پیشرفت قابل توجه در عملکرد شرکت به شمار می رود، اما باید توجه داشت سود کل شرکت علیرغم رشد 4 برابری، تنها حدود 42 میلیارد تومان بوده که برای شرکتی به اندازه بیمه آرمان با دارایی های در اختیار و پرتفوی در دسترس، سود بسیار کمی به شمار می رود.
بر اساس صورت های مالی در دسترس میانگین ارزش دفتری (و نه ارزش روز) دارایی های در اختیار بیمه آرمان حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده است. در پایان سال مدیران بیمه آرمان از این دارایی در دسترس تنها حدود 42 میلیارد تومان سود به دست آورده اند.
با تکیه بر این اعداد نرخ بازده متوسط دارایی های شرکت در سال 1402 تنها حدود 2 درصد بوده که در مقایسه با نرخ بازدهی سپرده بانکی (در بدترین حالت حدود 20 درصد  و بدون ریسک) رقمی بسیار ناچیز به شمار می رود. در صورتی که ارزش روز دارایی ها ملاک محاسبات باشد این عدد بسیار کاهش خواهد یافت.
بررسی های جزئی تر نشان می دهد مانده دارایی های شرکت در پایان سال 1402 رقمی حدود 2578 میلیارد تومان بوده است. مبلغ1,620 میلیارد تومان (حدود 63 درصد) از این داراییها به مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان اختصاص داشته که نسبت به پایان سال قبل رشد حدود 94 درصدی همراه شده که در عمل عایدی برای شرکت ایجاد نمی کند.
به عبارت دیگر حدود دوسوم از داراییها در اختیار مدیران نبوده و مدیران شرکت نتوانسته اند از این دارایی ها بازدهی کسب نمایند. این در حالی است که می بایست این مبلغ در اختیار شرکت می بود تا مدیران آن را سرمایه گذاری کرده و از آن بازدهی کسب می کردند.
هر چند که بازده دارایی ها در مجموع صنعت بیمه بسیار کم بوده و این معضل در زمره چالش های صنعت به شمار می رود اما باید توجه داشت  یک نسبت کلیدی برای سرمایه گذاری به شمار رفته و ضعف یک صنعت و یا شرکت در سنجه یاد شده موجبات عدم ورود سرمایه جدید و یا خروج سرمایه های فعلی از آن را در پی خواهد داشت.
با این اوصاف به نظر می رسد ضعف بزرگ بیمه آرمان کسب حق بیمه به هر قیمتی است. حق بیمه هایی که با تاخیر بسیار زیاد دریافت شده، قابلیت نقدشوندگی و سرمایه گذاری بسیار پایینی دارند، تنها ریسک شرکت را بالا برده و سودی عاید سهامداران نمی کنند.

نوشته های مرتبط