بازار بیمه

صورت های مالی بیمه ایران تصویب شد

توفیق اقتصادی: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران، روز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ در ساختمان وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برگزار گردید.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، نشست مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی ‏بیمه ‏ایران به ریاست سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و ‏با ‏حضور محمدجواد شریف زاده معاون بانک،بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ‏وزارت ‏صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حسابرسی، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران برگزار شد.‏
‏در این نشست، پس از ارائه گزارشی از  عملکرد بیمه ایران توسط حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل وهمچنین اعضای هیات مدیره، ‏اعضای مجمع به اتفاق آرا، صورت های مالی منتهی به پایان اسفند سال 1401 ‏بیمه ایران را تصویب ‏کردند.

نوشته های مرتبط