بازار سرمایه

صورت‌های مالی سال مالی 1401 وسرمد منتشر شد

توفیق اقتصادی:گزارش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی_شده) شرکت وسرمد منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، شرکت بیمه سرمد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۴۳ ریال سود محقق کرده است.
بر اساس بررسی گزارش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی_شده) شرکت بیمه سرمد که با نماد وسرمد در بورس فعالیت دارد؛
شرکت بیمه سرمد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۴۱% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۴۳ ریال سود محقق کرده است.
«وسرمد» با سرمایه ثبت شده ۶,۷۶۱,۵۵۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۸۸,۲۱۳ میلیون ریال سود محقق کرده این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال مبلغ ۴,۷۹۴,۴۶۶ میلیون ریال زیان شناسایی کرده بود.
نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

نوشته های مرتبط