بازار سرمایه

سید شمس الدین حسینی:برنامه‌های مدون برای توسعه ابزارهای مالی جدید

توفیق اقتصادی:رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: در قانون بودجه سال آینده در صورتی که پروژه‌های عمرانی به سمت پروژه‌های مشارکتی حرکت کنند، شاهد پررنگ‌تر شدن نقش بازار سرمایه خواهیم بود.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی ، سید شمس الدین حسینی، با بیان این که در قانون برنامه هفتم توسعه احکامی برای تحرک بازار سرمایه در نظر گرفته شده است،گفت: در قانون بودجه سال آینده اگر پروژه‌های عمرانی به سمت پروژه‌های مشارکتی حرکت کنند شاهد پررنگ‌تر شدن نقش بازار سهام خواهیم بود.
وی افزود: یکی از نکات مثبت بودجه سال ۱۴۰۳ برای بازار سرمایه در نظر نگرفتن احکام تکلیفی است؛ موارد تشویقی نیز در (قانون الحاق ۳ یا تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها) در نظر گرفته شده که مجلس تلاش خود را برای تصویب آن انجام خواهد داد.
برنامه‌های مدون برای توسعه ابزارهای مالی جدید
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در رابطه با نقش ابزارهای تامین مالی گفت: در اقتصاد ایران تحلیل‌های تامین مالی در بازار مالی و پولی اکثرا به شیوه سیاست‌گذاری‌های سنتی مطرح است و کمتر به روش‌های نوین توجه شده به همین منظور باید با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه‌های مدونی را به منظور توسعه ابزارهای مالی جدید برای تسریع در روند تامین مالی در نظر بگیریم.
Bookmark and Share
» ارسال نظر

نوشته های مرتبط