نیم نگاه

سناریوهای احتمالی برای طلا در سال 2024

توفیق اقتصادی: با پایان سال ۲۰۲۳ و آغاز سال ۲۰۲۴، شورای جهانی طلا، ۴ محرک اصلی بر قیمت طلا در سال آینده را معرفی کرد.این چشم‌انداز در ۳ سناریو بررسی شده است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، طبق چشم‌انداز شورای جهانی طلا، چهار محرک اصلی بر قیمت طلا در سال ۲۰۲۴ اثرگذار هستند که عبارتند از:
    هزینه فرصت طلا
    ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها
    توسعه اقتصادی
    تحرکات قیمتی طلا
در سال ۲۰۲۳ درگیری اصلی اقتصاد جهانی، مهار تورم بود، در حال حاضر با توجه به آمارهای منتشر شده از تورم، این مهار صورت گرفته است.
حال سوال اصلی این است که آیا این مهار تورم به قیمت شروع رکود اقتصادی تمام می‌شود؟ در اینجا دو سناریو محتمل‌تر است، فرود نرم یا سخت بازارها.
فرود نرم یعنی پس از مهار تورم، رکود سختی اتفاق نمی‌افتد. در مقابل، فرود سخت یعنی رکود جدی در پیش‌رو است.
سناریوی سومی با عنوان «بدون فرود» هم با احتمال کمی وجود دارد که یعنی در ادامه سال ۲۰۲۳ تورم در سطوح بالا باقی می‌ماند و رکودی اتفاق نمی‌افتد.
در نتیجه، در هر کدام از سه سناریو، محرک‌های چهارگانه متفاوت عمل می‌کنند.
اما در صورت وقوع سناریوی فرود نرم (با احتمال ۶۵ درصد) بازار طلا روندی خنثی با پتانسیل صعود خواهد داشت.
و اگر در کنار دو عامل افزایش ریسک‌های سیاسی و افزایش تقاضای طلا از سمت بانک‌های مرکزی قرار بگیرد، در این صورت انتظار می‌رود در این سناریو قیمت طلا همچنان به رشد خود ادامه دهد.
منبع: fardayeeghtesad

نوشته های مرتبط