بازار بیمه

سرمایه جدید بیمه پارسیان ثبت شد

توفیق اقتصادی: شرکت بیمه پارسیان، سرمایه جدیدش را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، شرکت بیمه پارسیان که با نماد پارسیان در بازار سرمایه کشور فعال است به تازگی سرمایه خود را از محل سود انباشته و اندوخته از 13.000میلیارد ریال به 16.000 میلیارد ریال افزایش داده است.
پارسیان با اشاره به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-211 روز 8 بهمن ماه 1402 و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده روز 25 بهمن ماه همان سال،  تاکید کرده است که افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 13,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 16,000,000 میلیون ریال در تاریخ 13 اردیبهشت ماه امسال در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
بر این اساس،  2.100 میلیارد ریال از افزایش سرمایه بیمه پارسیان از محل سود انباشته و 900 میلیارد ریال آن از محل اندوخته شرکت محقق شده است.

 

نوشته های مرتبط