بازار بیمه

سازمان امور مالیاتی از بیمه آسیا تقدیر کرد

توفیق اقتصادی: اداره کل سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه از شعبه بیمه آسیادر استان کرمانشاه تقدیر کرد.
 به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، در نشست مسئولان استانی بیمه آسیا و اداره کل سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه، این سازمان ضمن ابراز رضایت از خدمات بیمه آسیا و تقدیر و تشکر از کلیه کارکنان شعبه کرمانشاه،  به رئیس شعبه ، معاون مالی  و مسئول پروژه مالیاتی استان لوح تقدیر اعطا شد.
 بنابر این گزارش، این نشست با حضور معاون منابع انسانی و رئیس اداره رفاه سازمان مالیاتی کل کشور و مدیر پروژه های خاص، سرپرست منطقه 9 بیمه آسیا ، روسای استانی این منطقه و به میزبانی مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه و مدیران و روسای رفاهی  سازمان در استان های غرب کشور در محل سالن جلسات اداره کل سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه برگزار شد.

نوشته های مرتبط