بازار پول

رونمایی از «چابک» چک الکترونیک بانک کشاورزی

توفیق اقتصادی: بانک کشاورزی از خدمت جدید خود با عنوان «چابک» “چک الکترونیک بانک کشاورزی” رونمایی کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، با استفاده از «چابک» امکان صدور چک در هر زمان و مکان بدون نیاز به حمل دسته چک و کارسازی چک بدون نیاز به مراجعه به شعبه فراهم می شود.
بر اساس این گزارش، امنیت بسیار بالای این محصول و عدم امکان سوء استفاده، سرقت، مفقودی و … و امکان دریافت هم زمان چک کاغذی و چک امن دیجیتال، از دیگر مزایای استفاده از چک الکترونیکی بانک کشاورزی «چابک» است.
این گزارش می افزاید: افرادی که درحال حاضر دارای دسته چک کاغذی هستند نیز می توانند هم زمان و بدون رعایت محدودیت 80 درصد تعیین شده برای چک کاغذی، درخواست دسته چک دیجیتال داده و ازخدمات بسیار مطلوب این نوع چک استفاده کنند.
شایان ذکر است، امکان صدورچک، انتقال، ابطال، استعلام ها و کارسازی «چابک» در اینترنت بانک کشاورزی فراهم شده و به زودی در فاز بعدی در درگاه همراه بانک کشاورزی نیز قابل بهره برداری خواهد بود.
مشتریان گرامی می توانند برای دریافت خدمات «چابک» به شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور مراجعه فرمایند.

نوشته های مرتبط